ruenuk

bilansconsalting2@gmail.com

0950097173

0503670421

0986403092

0950097173

0986403092

ruenuk

Допорогові закупівлі: організація закупівлі та відповідальність. Зразок порядку здійснення допорогових закупівель

Після введення в дію Закону України «Про публічні закупівлі» та  наказу  ДП "Зовнішторгвидав України вiд 13.04.2016 N 35, виникає дуже багато важливих питань щодо організації допорогових закупівель, а саме:

-      хто є відповідальним за організацію та проведення допорогових закупівель;

-      ким формується додаток до річного плану;

-      ким оприлюднюються звіти про укладені договори;

-      та інше.

Відповідно до п. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі», цей Закон застосовується:

до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;

до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.

Тобто, дія закону не поширюється на допорогові закупівлі.

МЕРТ надано листа інформативного характеру «Щодо планування закупівель»  від 14.09.2016 № 3302-06/29640-06» (http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=ListiInformativnogoKharakteru), відповідно до якого надано роз’яснення щодо допорогових закупівель, а саме: при здійсненні процедур закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абз.2 та 3 ч.1  ст.2 Закону «Про публічні закупівлі», замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору (абз.4 ч.1 ст.2 Закону). Також, замовник самостійно приймає рішення про використання електронної системи закупівель під час здійснення допорогових закупівель.  

Допорогові закупівлі здійснюються відповідно до наказу  ДП "Зовнішторгвидав України вiд 13.04.2016 N 35, яким не визначені відповідальні за організацію та проведення закупівель. В той же час, якщо предмет закупівлі дорівнює або перевищує 50 тис. грн., відповідно до п. 1 ст.2 ЗУ "Про публічні закупівлі".

Відповідно до абз.4 п.1 ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі», замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до ст.. 10 Закону. Також, МЕРТ надав роз’яснення № 3302-06/21890-07 від 15.07.16 г. «Щодо оприлюднення звіту про укладені договори».

Відповідно до п. 1 ст.. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі», відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи).

Враховуючи вищевикладене, з однієї сторони, за оприлюднення звіту несуть голова та секретар тендерного комітету, з другої сторони – закон не поширюється на організацію та проведення допорогових закупівель.

Для вирішення питань, пов’язаних з організацією та проведенню допорогових закупівель, фахівцями нашого підприємства розроблено проект Порядку здійснення допорогових закупівель.

Для отримання зразку, перейдіть до:

https://docs.google.com/document/d/1Wb-cwQNBpL7cb60PpU2MtY5ABvGJ1iwd2F1DeaaDh_U/edit